پریسا

تبریز, ایران

تهیه بمب شکلاتی

آموزش طرز تهیه کیک بمب شکلاتی

تخم گذاری مگس

فیلمی از تخم گذاری مگس

ویدئو ها (2,672) پخش همه

آموزش ورد 2016 نکات مهم _ نقاشی با تصاویر و اشکال

کلیپی از آموزش ورد 2016 نکات مهم _ نقاشی با تصاویر و اشکال،rnکلیپی از آموزش ورد 2016

آموزش ورد 2016 نکات مهم _ درج یک جدول اکسل برای محاسبات و نمودارها

کلیپی از آموزش ورد 2016 نکات مهم _ درج یک جدول اکسل برای محاسبات و نمودارها،rnکلیپی ا

آموزش ورد 2016 نکات مهم _ تبدیل یک جدول به متن

کلیپی از آموزش ورد 2016 نکات مهم _ تبدیل یک جدول به متن،rnکلیپی از آموزش ورد 2016 نکا

آموزش ورد 2016 نکات مهم _ مرتب سازی داده ها در یک جدول

کلیپی از آموزش ورد 2016 نکات مهم _ مرتب سازی داده ها در یک جدول،rnکلیپی از آموزش ورد

آموزش ورد 2016 نکات مهم _ سلولهای ادغام، تقسیم و اندازه گیری

کلیپی از آموزش ورد 2016 نکات مهم _ سلولهای ادغام، تقسیم و اندازه گیری،rnکلیپی از آموز

آموزش ورد 2016 نکات مهم _ اضافه کردن و حذف ستون ها و ردیف ها

کلیپی از آموزش ورد 2016 نکات مهم _ اضافه کردن و حذف ستون ها و ردیف ها،rnکلیپی از آموز


+ 2,666 ویدئوهای بیشتر