در حال بارگیری پلیر . . .

کنترل هواپیمای کاغذی با تلفن همراه

  • بارگذاری شد 8 ماهثانیه پیش در دسته بندی علم و تکنولوژی

    یک شرکت تجاری هواپیمای کاغذی جذابی تولید کرده که می توان آن را با استفاده از یک برنامه تلفن همراه کنترل کرد.

    ...

    یک شرکت تجاری هواپیمای کاغذی جذابی تولید کرده که می توان آن را با استفاده از یک برنامه تلفن همراه کنترل کرد.

  • فناوری تکنولوژی هواپیما کاغذی تلفن همراه
نمایش بیشتر نمایش کمتر
    دیدگاه ها (0)