در حال بارگیری پلیر . . .

خطرناکترین باند فرودگاه دنیا

  • بارگذاری شد 8 ماهثانیه پیش در دسته بندی مهیج

    فرودگاه جبل الطارق، یکی از خطرناکترین فرودگاه‌های جهان که بزرگراهی از میان باند این فرودگاه می‌گذرد.

    ...

    فرودگاه جبل الطارق، یکی از خطرناکترین فرودگاه‌های جهان که بزرگراهی از میان باند این فرودگاه می‌گذرد.

  • مهیج خطرناک باند فرودگاه جبل الطارق
نمایش بیشتر نمایش کمتر
    دیدگاه ها (0)