در حال بارگیری پلیر . . .

فرایند تولید مداد مدادرنگی

  • بارگذاری شد 8 ماهثانیه پیش در دسته بندی علم و تکنولوژی

    منشأ مداد به دوران پیش از تاریخ برمی گردد یعنی زمانی که از سنگ گچ و چوب سوخته برای کشیدن روی سطوح متفاوت مثل پوست حیوانات و دیوارهای غار استفاده می شد.

    ...

    منشأ مداد به دوران پیش از تاریخ برمی گردد یعنی زمانی که از سنگ گچ و چوب سوخته برای کشیدن روی سطوح متفاوت مثل پوست حیوانات و دیوارهای غار استفاده می شد.

  • علمی دانستنی فرایند تولید مدادرنگی
نمایش بیشتر نمایش کمتر
    دیدگاه ها (0)