در حال بارگیری پلیر . . .
 • بارگذاری شد 8 ماهثانیه پیش در دسته بندی حیوانات

  سمورهای آبی در دوران جوانی شنا کردن آموخته و پس از بالغ شدن راهی خشکی شده و درس های جدیدی می آموزند.

  یکی از این درس ها تعیین قلمرو در محیط زندگی‌شان است.

  سموره

  ...

  سمورهای آبی در دوران جوانی شنا کردن آموخته و پس از بالغ شدن راهی خشکی شده و درس های جدیدی می آموزند.

  یکی از این درس ها تعیین قلمرو در محیط زندگی‌شان است.

  سمورهای آبی، قلمرو خود را که بخشی از حیاتشان است، با شیوه ای جالب مشخص می کنند.

 • حیوانات قلمرو سمور آبی
نمایش بیشتر نمایش کمتر
  دیدگاه ها (0)