در حال بارگیری پلیر . . .

ریسک کردن یک خرس قطبی برای به دست آوردن غذا!

  • بارگذاری شد 9 ماهثانیه پیش در دسته بندی حیوانات

    خرس قطبی وقتی چیزی در اطرافش برای شکار پیدا نمیکنه مجبور است برای ذخیره غذائی به بالای صخرها که بیسار ریسک پذیر است برود

    ...

    خرس قطبی وقتی چیزی در اطرافش برای شکار پیدا نمیکنه مجبور است برای ذخیره غذائی به بالای صخرها که بیسار ریسک پذیر است برود

  • حیوانات حیات وحش خرس قطبی ریسک غذا
نمایش بیشتر نمایش کمتر
    دیدگاه ها (0)